Wznawiamy możliwość wynajmu sal

Informujemy, że wznawiamy możliwość wynajmu sal w domach ludowych i w domach strażaka na terenie Gminy Chorkówka.

Równocześnie informujemy, że Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad sanitarnych, w tym do dezynfekowania toalet, stolików, a także do zapewnienia środków dezynfekujących przy wejściu na salę oraz przy wejściu do toalet. Najemca zobowiązany jest informować uczestników przyjęcia/spotkania o konieczności dezynfekcji rąk.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz. U. poz. 878)

Najemca zobowiązuje się również, w przypadku skorzystania z cateringu, kucharza, obsługi kelnerskiej do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny przez obsługę przyjęcia/spotkania. Obsługa zobowiązana jest przestrzegać stosownych przepisów prawa w tym zakresie.

Wszystkie ww. zobowiązania wynikają z obwiązującego w naszym kraju stanu epidemii.

Z uwagi na zmieniające się przepisy uwzględniające kolejne etapy znoszenia obostrzeń związanych z COVID – 19, Najemca obowiązany jest stosować się do przepisów obowiązujących w czasie trwania umowy najmu.