Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów dla wszystkich spraw

Od dzisiaj, zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego z 16 maja br. (Dz.U. poz. 878) znosimy ograniczenia obowiązujące w naszym Urzędzie od 22 kwietnia.

Jednocześnie zaznaczamy, że wciąż obowiązują wszystkie zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa, które mają minimalizować zagrożenie związane z COVID – 19.

Przypominamy:

  • przed wejściem na teren Urzędu należy zdezynfekować dłonie środkiem do dezynfekcji, dostępnym przy wejściu do budynku oraz w Biurze Obsługi Klienta.
  • przebywając na terenie Urzędu należy zasłonić usta oraz nos maseczką lub chustą.
  • klienci obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 9, parter) lub w biurach. Obowiązuje zasada, że w biurze poza pracownikami może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz.
  • Przy kasie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby z zachowaniem zalecanych odległości (2 m).

 

Prosimy, w miarę możliwości o umawianie się telefoniczne.

☎ Urząd Stanu Cywilnego – 13 43 869 38

☎ Dowody osobiste, ewidencja ludności – 13 43 869 55

☎  Zarządzanie kryzysowe – 13 43 869 56

☎  Decyzje środowiskowe, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, zarządzanie mieniem komunalnym – 13 43 869 49

☎  Obsługa Rady Gminy Chorkówka; ewidencja działalności gospodarczej; zezwolenia na alkohol – 13 43 869 53

☎  Decyzje o warunkach zabudowy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa budynków, inwestycje, zamówienia publiczne, wydawanie zgód na podłączenie do sieci wod – kan – 13 43 869 54

☎  Wycinka drzew lub krzewów, oświetlenie uliczne, drogownictwo, p.poż, gospodarka odpadami – 13 43 869 52

☎  Podatek rolny, leśny, od nieruchomości; zaświadczenia dotyczące podatków; zwrot podatku akcyzowego; podatek od środków transportowych – 13 43 869 64, 13 43 869 42

☎  Księgowość – 13 43 896 39, 13 43 869 61, 13 43 869 48

 

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną urzad@chorkowka.pl

Wnioski wymagające podpisu należy składać przez platformę epuap (adres skrytki ePUAP – /vskfh3671e/skrytka)

Druki wniosków do pobrania: http://chorkowka.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/