Podstawowe obowiązki posiadaczy zwierząt gospodarskich

Kampania informacyjna dotycząca nałożonych na posiadaczy zwierząt gospodarskich obowiązków oraz konieczności dokonywania spisów zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, świnie) i dostarczania ich zgodnie z terminami do jednostek terenowych ARiMR.

Sprawdź co trzeba zgłaszać – INFORMACJA