ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU  BOISK SPORTOWYCH W CHORKÓWCE obowiązujące od 18 maja do odwołania

Informujemy, że od 18 maja br. z Kompleksu Boisk Sportowych będzie mogło korzystać więcej osób niż dotychczas.

W przypadku pełnowymiarowego boiska piłkarskiego limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów.  Istnieje możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części, z zachowaniem 5 metrowej strefy buforowej. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób oraz 3 trenerów.

Limit osób na korcie tenisowym – 4.

Limit osób na części lekkoatletycznej – 6.

Na obiekcie obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyłączeniem WC),
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektu powinny dokonać rezerwacji telefonicznej pod nr 603-540-058 (max czas korzystania to 1h).

W przypadku spóźnienia się na wyznaczoną godzinę (na którą dokonana została rezerwacja) ponad 10 minut – rezerwacja przepada.