ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU  BOISK SPORTOWYCH W CHORKÓWCE

ZASADY KORZYSTANIA  Z KOMPLEKSU  BOISK SPORTOWYCH W CHORKÓWCE

obowiązujące od  4 maja do odwołania.

Informujemy, że od 4 maja br. dostępne są boiska naszego obiektu, przy czym maksymalna liczba osób korzystających ze wszystkich boisk/urządzeń (równocześnie) wynosi 6 osób.

Na obiekcie obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyłączeniem WC),
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektu powinny dokonać rezerwacji telefonicznej pod nr 603-540-058 (max czas korzystania to 1 h).

W przypadku spóźnienia się na wyznaczoną godzinę (na którą dokonana została rezerwacja) ponad 10 minut – rezerwacja przepada.

GRAFIK  – GODZINY OTWARCIA OBIEKTU

plan