XXI nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

XXI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1545

w sali Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. Protokół z XIX sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 3 marca 2020 r.
  2. Protokół z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 6 kwietnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXI/165/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat – PROJEKT 
  2. Podjęcie uchwały Nr XXI/166/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Chorkówka –PROJEKT 
  3. Podjęcie uchwały Nr XXI/167/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT 
  4. Podjęcie uchwały Nr XXI/168/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT 
  5. Podjęcie uchwały Nr XXI/169/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 6. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła