Mamy to!

15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się dwa, które będę realizowane na terenie naszej Gminy. Pierwsze z tych zadań będzie realizowane przez Gminę i dotyczy remontu drogi Kobylany-Wygon.

Przetarg na to zadanie ogłoszony został 6 kwietnia, z terminem składania ofert do 22 kwietnia br.

Drugie zadanie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka – Żeglce w km 0+090 – 1+954 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorkówka i Żeglce” realizowane będzie przez Powiat Krośnieński.