Mamy to!

 

flaga i godło

15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się dwa, które będę realizowane na terenie naszej Gminy. Pierwsze z tych zadań będzie realizowane przez Gminę i dotyczy remontu drogi Kobylany-Wygon.

Przetarg na to zadanie ogłoszony został 6 kwietnia, z terminem składania ofert do 22 kwietnia br.

Drugie zadanie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka – Żeglce w km 0+090 – 1+954 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorkówka i Żeglce” realizowane będzie przez Powiat Krośnieński.

 

  • Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
  • Fundusz Dróg Samorządowych
  • Remont drogi gminnej publicznej nr 1 14434R Kobylany-Wygon w km 0+000 – 0+ 577 w miejscowości Kobylany
  • kwotę dofinansowania –
  • całkowitą wartość inwestycji –