70 tys. zł dla Gminy Chorkówka na zakup sprzętu komputerowego

Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za pozyskane środki Gmina zakupi komputery, które zostaną przekazane do szkół podstawowych, a szkoły rozdysponują je pomiędzy uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

logo