XX nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1230

w sali Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. Podjęcie uchwały Nr XX/163/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT
    2. Podjęcie uchwały Nr XX/164/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
  5. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła