INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ODBIÓR „AZBESTU”

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Chorkówka wzorem lat ubiegłych, przystępuje do opracowania wniosku na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zadania, polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, przewidzianego do realizacji w roku 2020.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich, którzy planują wymianę pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Chorkówka, do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami,   Druk wniosku dostępny na: http://chorkowka.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/ochrona-srodowiska-drogi-rolnictwo/odbior-i-unieszkodliwienie-odpadow-azbestowych-plyty-eternitowe-od-mieszkancow-gminy-chorkowka/

Wnioski składać mogą właściciele nieruchomości, którzy mają zdemontowane z połaci dachowych odpady azbestowe lub dokonają ich demontażu do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Wnioski należy przesyłać na adres Urzędu Gminy (38-458 Chorkówka 175) pocztą tradycyjną, lub składać do skrzynek umieszczonych przed Urzędem Gminy.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Chorkówka pokrywać będzie koszty odbioru, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowych.

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Bobrowska, nr tel. 13 43 869 49, w godzinach pracy Urzędu.