Zmieniono termin składania oświadczeń majątkowych !

Informujemy, że do 31 maja wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych.
Odpowiedni zapis znalazł się w ustawie o przeciwdziałaniu COVID – 19, która obowiązuje od 31 marca br.
Zgodnie z ustawą, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.

Przypominamy:
📌 wójt oraz przewodniczący rady składają swoje oświadczenia wojewodzie;
📌 radni składają oświadczenia przewodniczącemu rady;
📌 zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzającą gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta składają oświadczenia do wójta.