Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Klobassy-Zrenckiego

Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Klobassy-Zrenckiego – PDF