Zmiany zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy

Informujemy, że jednostki organizacyjne Gminy Chorkówka wprowadzają ograniczenia w pracy:

 • Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce:
  1. Godziny pracy CUO: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00
  2. CUO nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów
  3. Sprawy można załatwiać drogą: listowną, mailową, a także telefonicznie
  (http://chorkowka.pl/index.php/dane-teleadresowe/ ).

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce:
  1. Godziny pracy GOPS: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00
  2. GOPS nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów
  3. Sprawy można załatwiać drogą: listowną, mailową, a także telefonicznie
  Pracownicy socjalni – 13 43 869 43,
  Pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 13 43 869 35, 13 43 869 36,
  Dyżur od 13.00 do 19.00 – 579 470 792 .

 

 • Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka:
  1. Godziny pracy Wodociągów Gminnych: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00
  2. Zakład nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów.
  3. Sprawy można załatwiać drogą: listowną, mailową (mmunia@chorkowka.pl,
  wodociagi@chorkowka.pl), a także telefonicznie 13 43 869 76, 13 43 869 77.