Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Gminy

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że od 30 marca 2020 r. do odwołania:

1. Urząd Gminy Chorkówka będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00;
2. Urząd Gminy Chorkówka nie będzie prowadzić bezpośredniej obsługi interesantów
(zgłoszenia zgonów oraz urodzeń – na terenie Gminy  Chorkówka – po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu. Kierownik USC – tel. 13 43 869 38);
3. Sprawy można załatwiać drogą: listowną, mailową, za pośrednictwem platformy e-PUAP
a także telefonicznie;
4. Wnioski, dokumenty można składać do skrzynek wywieszonych przed budynkiem Urzędu
Gminy Chorkówka.

Wójt Gminy Chorkówka
Grzegorz Węgrzynowski