KOMUNIKAT dotyczący zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W Urzędzie Gminy Chorkówka wprowadzono ograniczenia w obsłudze klienta. W związku z tym, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dane kontaktowe do zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Gminy Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Adres e-mail: esolinska@chorkowka.pl

Tel. 134386953, 134386942

 

Skan pisma PKW

Zgłoszenie-WYBORCY

Zgłoszenie – KOMITETY

Załącznik-powoływanie-OKWDC