Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt

📌 Zdarzenie drogowe z udziałem zwierzęcia, które wymaga szybkiej interwencji lekarza weterynarii – należy zgłosić pod nr telefonu – 603 543 755.

📌 Przypadki zwierząt bezdomnych (dotyczy psów, których właściciela nie można ustalić, stwarzających realne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt oraz w przypadku psów porzuconych, które zostały przywiązane przez właścicieli w odludnych miejscach np: las, zakrzaczenia nadrzeczne itp.) – należy zgłosić pod nr telefonu – 603 543 755.

📌 Zgłoszenia padłych zwierząt dzikich (sarny, lisy, dziki) w pasie drogowym należy zgłosić zarządcy drogi:

☎️ W przypadku dróg powiatowych – zgłoszenie do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, (dalej zwanego PZD w Krośnie) na nr tel.13 43 75 791 w godzinach pracy PZD w Krośnie. Poza godzinami pracy PZD w Krośnie zgłoszenia na nr tel. 604 457 339 lub 692 409 598,

☎️ W przypadku dróg gminnych – zgłoszenia należy dokonać pod nr telefonu – 603 543 755.