OBSŁUGA KLIENTÓW W URZĘDZIE GMINY CHORKÓWKA OGRANICZONA

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o bezpieczeństwo zarówno klientów naszego Urzędu jak i pracowników podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu od 16 marca br. do odwołania, ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klientów.

Bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona jedynie w przypadkach:

📌 Zgłaszania zgonów oraz narodzin po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
📞 13 43 869 38.

📌 Wydawania gotowych dowodów osobistych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
📞 13 43 869 55.

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego wyłącznie przez platformę epuap.

📌 W pozostałych sprawach można kontaktować się elektronicznie urzad@chorkowka.pl lub pocztą tradycyjną. Wnioski wymagające podpisu należy składać przez platformę epuap (adres skrytki ePUAP – /vskfh3671e/skrytka) lub e-urząd – https://eurzad.chorkowka.pl/

📌 Druki wniosków do pobrania: http://chorkowka.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/

📌 Wszystkie opłaty można dokonywać on-line https://eurzad.chorkowka.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną.

Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział w Chorkówce:

 nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 – dot. wpłat za odpady komunalne;

 nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 – dot. wpłat podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa);

 nr konta 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003 – dot. wpłat wadiów na przetargi, kaucji

pobieranych przy wynajmie sal;

 nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 – dot. wpłat z tytułu czynszu, opłat za media, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za
udostępnienie danych osobowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, wpłat darowizn,odszkodowań, wpłat za sprzedaż mienia komunalnego, itp.

📌 Informacji w poszczególnych sprawach udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Urzędu:

 Zarządzanie kryzysowe – 13 43 869 56

 Dowody osobiste, ewidencja ludności – 13 43 869 55

 Urząd Stanu Cywilnego – 13 43 869 38

 Ochrona środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, zarządzanie mieniem komunalnym – 13 43 869 49

 Obsługa Rady Gminy Chorkówka; Ewidencja działalności gospodarczej; Zezwolenia na
alkohol – 13 43 869 53

 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy, numeracja porządkowa
budynków, inwestycje, zamówienia publiczne, wydawanie zgód na podłączenie do sieci wod
– kan – 13 43 869 54

 Zezwolenia na wycinkę drzew, oświetlenie uliczne, drogownictwo, p.poż, gospodarka
odpadami – 13 43 869 52

 Podatek rolny, leśny, od nieruchomości; Zaświadczenia dotyczące podatków; Zwrot
podatku akcyzowego; Podatek od środków transportowych – 13 43 869 42

 Księgowość – 13 43 896 39, 13 43 869 61, 13 43 869 48

Więcej tutaj – http://chorkowka.pl/index.php/kontakt/

📌 Prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do ograniczeń, które są wynikiem wyjątkowej sytuacji.

📌 Apelujemy o zachowanie bezwzględnej ostrożności w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podstawowe zasady higieny, mycie rąk, unikanie dużych skupisk ludzkich, zachowanie odpowiedniego dystansu w sytuacjach gdy znajdujemy się w większej grupie osób.

📌 Prosimy o otoczenie opieką osób starszych oraz wszystkich o obniżonej odporności.

📌 Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu. Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Urząd Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka 175
Sekretariat: tel. 13 43 869 30, 13 43 869 31
fax (13) 43 869 34
e-mail: urzad@chorkowka.pl
adres skrytki ePUAP – /vskfh3671e/skrytka