Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej podpisana!

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Chorkówka podpisana została umowa na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Faliszówce i Poraju. Umowę podpisał Wójt Gminy Grzegorz Węgrzynowski oraz Rafał Pieniążek Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Budowlanego Awers, wyłonionego w drodze przetargu.

Dotychczas prace związane z budową kanalizacji sanitarnej prowadzone były:
📌w miejscowości Kopytowa i Draganowa – 2019
📌w miejscowości Kobylany – 2018
📌w miejscowości Sulistrowa (w tym budowa oczyszczalni ścieków) – 2017
📌w miejscowości Żeglce – 2008
📌w miejscowości Chorkówka – 2005
📌w miejscowości Leśniówka – 2005
📌w miejscowości Szczepańcowa – 2003
📌w miejscowości Świerzowa Polska – 2003
📌w miejscowości Bóbrka – 2003
📌w miejscowości Machnówka – 2003
📌w miejscowości Zręcin-Góra – 2003
📌w miejscowości Zręcin – 2000