Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Marzec to czas wiosennych porządków. Aby ułatwić Państwu ich  przeprowadzenie, na ten właśnie miesiąc zaplanowana została na terenie gminy Chorkówka  zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.

Przypominamy o obowiązujących zasadach przeprowadzanej raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Oddajemy: 

 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym stolarka okienna i drzwiowa),
 • odpady elektryczne i elektroniczne – należy podkreślić, że odpady te muszą być kompletne. Nie można samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń, ponieważ demontaż musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach.
  Zdemontowane odpady elektryczne i elektroniczne, nie zostaną odebrane !
 • baterie i akumulatory, przeterminowane leki, igły, strzykawki, tekstylia, odzież, żarówki i świetlówki, opakowania po olejkach silnikowych, smarach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po aerozolach.

Nie oddajemy:

 • zużytych opon,
 • popiołu i odpadów paleniskowych,
 • odpadów zielonych
 • zdemontowanych elementów pojazdów samochodowych (zderzaki, części karoserii itp.).

Ponadto w związku z częstymi Państwa pytaniami odnośnie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorkówce, tzw. PSZOK-u, przypominamy:

odpady odbierane w PSZOK:

 • papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania z papieru, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu,
 • przeterminowane leki i chemikalia, igły, strzykawki, tekstylia, odzież, farby, tusze, kleje, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, urządzenia zawierającej freony, środki ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny – wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 6 worków na rok, od właściciela nieruchomości,
 • popiół i odpady paleniskowe w ilości 4 worki na rok, od właściciela nieruchomości,
 • odpady zielone w ilości  1 worek na miesiąc w okresie od maja do października, od właściciela nieruchomości
 • zużyte opony z pojazdów osobowych, o średnicy do 120 cm – do 4 sztuk na rok, od właściciela nieruchomości.

Istnieje możliwość oddania większej ilości odpadów limitowanych. Za usługę odbioru tych odpadów w ilości przekraczającej ustalone limity właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić indywidualną opłatę.

smieci