Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka

17 lutego br. ogłoszony został przetarg na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka w części zabudowanej sceną”. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace związane między innymi z przygotowaniem terenu do nasadzeń, zamontowaniem małej architektury.

Rozebrane zostaną płytki betonowe oraz fragment chodnika z kostki brukowej. Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury:  metalowe ławki, betonowe kosze. Konieczne będzie także wykonanie pieszych alejek, tworzących spójność komunikacyjną z przyległym, już zagospodarowanym terenem. Kluczowym elementem tego projektu będzie zieleń, która zajmie blisko 1000 m2. Nasadzone zostaną drzewa liściaste, krzewy iglaste, byliny oraz trawy ozdobne.

Termin składania ofert na to zadanie upływa 3 marca.