Zasady segregowania odpadów komunalnych

Ze względu na spore zainteresowanie tematem dotyczącym prawidłowego segregowania odpadów, ponownie prezentujemy Państwu zasady  optymalnej segregacji „śmieci”.

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty
i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do PSZOK, są:

  • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
  • opony;
  • odpady poremontowe i budowlane;
  • popiół;
  • odpady zielone;
  • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).