Przerwa w dostawie energii elektrycznej 4 marca br.!

Przyczyną przerwy w dostawie energii są prace modernizacyjno-remontowe na urządzaniach elektroenergetycznych.

Ze względu na czynniki zewnętrzne, czas wyłączenia może ulec zmianie.

Godziny i miejsce wyłączenia:

godz. 8.00 do 13.00

Żeglce 2, 5;
Kopytowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Faliszówka 1, 2, 3, 4 ,5;
Leśniówka 1, 2, 3, 4;
_______________________________________________

godz. od 13.00 do 15.00

Chorkówka 1, 2, 3, 4, 5;
Zręcin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17;
Żeglce 1, 3, 4;

https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia