Plany, zadania, przetargi-czyli co w gminnej trawie piszczy …

Ostatnio mało na naszej stronie informacji inwestycyjnych, ale to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Dzieje się i to nie mało, ale jak wiadomo wszytko podlega odpowiednim procedurom, wymaga dokumentacji, planów itd. Kilka faktów:

Cały czas trwają roboty związane z rewitalizacją dwóch budynków, wielofunkcyjnego w Chorkówce oraz starej szkoły w Kopytowej. O tym projekcie informowaliśmy już wielokrotnie.

Rozpoczęły się także prace związane z remontem sali widowiskowej w Domu Ludowym w Zręcinie.

Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poraj i Faliszówka.

Ogłoszony został przetarg na zagospodarowanie terenu wokół sceny usytuowanej przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Wkrótce ogłoszony zostanie także przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka. To zadanie dotyczy terenu przy pomniku Ignacego Łukasiewicza.

To tylko część zadań, które są lub będą realizowane. O kolejnych przedsięwzięciach będziemy informować na bieżąco.