Nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza mostowi na rzece Jasiołce w Świerzowej Polskiej

Końcem minionego roku Wójt Gminy Chorkówka wystosował do Starosty Krośnieńskiego Jana Pelczara pismo, w którym zwraca się z prośbą w imieniu społeczności parafii Zręcin o nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza mostowi na rzece Jasiołce w Świerzowej Polskiej (droga powiatowa Nr 1896R relacji Krosno-Kobylany-Toki). W piśmie przytoczył słowa Wojciecha Żurkiewicza Radnego miejscowości Zręcin,  który podejmuje szereg działań związanych z uczczeniem pamięci wielkiego pioniera przemysłu naftowego.

Ignacy Łukasiewicz urodził się 23 marca 1822 roku (w 2022 roku obchodzić będziemy 200. rocznicę jego urodzin). Był działaczem rewolucyjnym wielkim społecznikiem, patriotą i wspaniałym gospodarzem. W jego dworze nie odmówiono pomocy ludziom, prześladowanym politycznie czy też powstańcom. Wraz ze swoimi kompanami Karolem Klobassą Zrenckim i Tytusem Trzecieskim przekazywał spore sumy pieniędzy na poparcie Narodowego Powstania Styczniowego. Wspierał młodych, zdolnych ambitnych synów chłopskich, organizował kasy gminne, które udzielały bezprocentowych pożyczek, wybudował łaźnie, Leczniczy Zakład Kąpielowy jodowo-bromowy, gdzie leczył bezpłatnie chłopów.  W powiecie krośnieńskim wraz z Karolem Klobassą Zrenckim wybudował murowane szkoły w Chorkówce, Zręcinie, Bóbrce i Żeglcach. Popierał zakładanie szkół zawodowych; tkackiej w Korczynie, górniczej w Bóbrce i koronkarskiej w Chorkówce. Także z Karolem Klobassą Zrenckim wybudował kościół pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika w Zręcinie. W uznaniu zasług Ignacy Łukasiewicz Otrzymał Order Żelazny Korony III klasy oraz godność szambelana papieskiego z prawem noszenia insygniów od Papieża Piusa IX oraz order św. Grzegorza.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie odniósł się do inicjatywy, po czym 4 lutego br. Rada Gminy Chorkówka podjęła uchwałę Nr XVIII/148/2020 w sprawie nadania mostowi imienia Ignacego Łukasiewicza.