Dziękujemy

W ciągu ostatnich dni silne wichury spowodowały na terenie naszej gminy wiele zniszczeń. To nie tylko połamane drzewa, czy pozrywane kable energetyczne, to także zniszczenia mienia prywatnego, w tym pozrywane dachy. Kolejny raz nasze Ochotnicze Straże Pożarne miały pełne ręce roboty. Strażacy wielokrotnie wyjeżdżali na pomoc mieszkańcom gminy. Serdecznie im za to dziękujemy.
OSP Szczepańcowa, interweniowała u siebie w miejscowości, a także w Zręcinie (gdzie na budynkach zerwało część poszycia dachowego), tam również pomocy udzielała miejscowa jednostka OSP Zręcin. Strażacy z OSP Bóbrka działali na terenie Szczepańcowej, Zręcina, Machnówki oraz Bóbrki. OSP Faliszówka ruszyła na pomoc mieszkańcom Żeglec i swojej miejscowości. OSP Chorkówka podjęła działania na terenie Chorkówki, a także Zręcina. Strażacy z OSP Leśniówka pomagali w Zręcinie i Machnówce. Jednostka OSP Kobylany interweniowała w Zręcinie, a także w Kobylanach. W Faliszówce i Żeglcach działali także strażacy z OSP Żeglce. Jednostka OSP ze Świerzowej Polskiej niosła pomoc mieszkańcom Zręcina.
Jeszcze raz dziękujemy!