Hej kolęda, kolęda …

Słowo kolęda dawniej używane było do określenia obrzędu związanego z chodzeniem po domostwach i kolędowaniem. Grupy poprzebieranych kolędników odwiedzały sąsiadów i wyśpiewywały najpiękniejsze tradycyjne kolędy, a także życzenia na kolejny rok. Takie zwyczaje już niestety zanikają, coraz mniej jest kolędników w naszych miejscowościach. Jednak nie zanika tradycja wspólnego kolędowania , a to za sprawą zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i scholi działających przy kościołach. Takie wspólne kolędowanie poprzedzone mszą świętą, odbyło się 2 lutego br.  w Żeglcach. W żegleckim Domu Ludowym wystąpiły zespoły śpiewacze: Jutrzenka, Chorkowianie, Seniorzy, Nadzieja oraz Bobrzanie, a także Kapela Ludowa Ropiorze, Chór Legato (chór działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa), Schole z Leśniówki i Żeglce oraz solistki: Ewa Kłos, Aleksandra Wierdak, Magdalena Munia oraz Julia Martyka. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie.

Organizatorami Koncertu Kolęd i Pastorałek były organizacje działające na terenie wsi Żeglce oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Spotkanie prowadziła Małgorzata Foremny Dyrektor Gminnego Centrum.