Dofinansowanie do Szkolnych Klubów Sportowych

Gmina Chorkówka zakwalifikowała się do programu „Szkolny Klub Sportowy”, finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program będzie realizowany w siedmiu gminnych szkołach. Udział własny gminy w programie to 1350 zł. Zajęcia sportowe prowadzone będą 2 razy w tygodniu.