Dofinansowanie w ramach programu „Umiem pływać”

Ministerstwo Sportu przyznało Gminie Chorkówka dofinansowanie do zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w wysokości 6.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zajęcia nauki pływania dla dzieci klas I ze szkół podstawowych (4 grupy po 15 osób, 20 godz. zajęć na grupę), wartość projektu: 16.000 zł. (10 tys. to środki z budżetu gminy). Zadanie będzie realizowane do czerwca br. W ramach projektu dzieci będą miały zapewnione bezpłatne wejście na basen oraz 20 godzin nauki pływania z instruktorem.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.