INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYMANOWIE

Bank Spółdzielczy w Rymanowie jest bankiem zrzeszonym w Grupie BPS. Jest również uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz posiada gwarancje BFG.
 
Oznacza to, że ma zapewnione wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności, co gwarantuje bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Rymanowie.
 
Bank Spółdzielczy w Rymanowie nie jest z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku powiązany kapitałowo i przymusowa restrukturyzacja tego Banku, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa depozytów naszych Klientów i stabilnego funkcjonowania Naszego Banku.