NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

INFORMACJA 
o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego w miejscowości: Krosno, Rymanów, Dukla i Jedlicze.
Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego
będą mogli skorzystać z:
📌 nieodpłatnej pomoc prawnej,
📌 nieodpłatnej mediacji,
• nie będą mogli skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

✒️ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ✒️

Każdy mieszkaniec Powiatu Krośnieńskiego, który złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, udzielanej przez adwokatów i radców prawnych w wyznaczonych punktach pomocy prawnej.

📌NIEODPŁATNA MEDIACJA
Każdy uprawniony mieszkaniec Powiatu Krośnieńskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej mediacji, prowadzonej miedzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

📌ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

SIEDZIBY I GODZINY UDZIELANIA POMOCY

📌 Starostwo Powiatowe w Krośnie
Krosno ul. Bieszczadzka 1
lokal Nr 024
– radcy prawni od pon. do pt. w godz. 10.00 – 14.00

📌Urząd Miejski w Dukli
Dukla ul. Kościuszki 4
lokal Nr 8
– radcy prawni od pon do pt. w godz. 8.00 – 12.00

📌Urząd Gminy w Rymanowie
Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a
lokal Nr 220
– adwokaci od pon do pt. w godz. 10.00 – 14.00

📌Urząd Gminy w Jedliczu
Jedlicze ul. Rynek 6
lokal Nr 16
– adwokaci od pon do pt. w godz. 11.00 – 15.00

wykaz radców i adwokatów