ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej zawiadamiamy mieszkańców miejscowości Kopytowa, których budynki zostały podłączone do kanalizacji, o konieczności podpisania umowy na odbiór ścieków.  Umowę można podpisać       w dniu 18 stycznia 2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Ludowym w Kopytowej lub w siedzibie Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu. Umowę będzie mogła podpisać jedynie osoba, która wcześniej zawarła umowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.                                                           Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 13 43 869 76,     13 43 869 77 oraz 607087991.

                                                                                  Kierownik

                                                                                                                                  Wodociągów Gminnych                                                                                                                                                   Jerzy Szubra