Informacja dla osób zainteresowanych wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w miejscowościach Poraj i Faliszówka

WAŻNE ❗️
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Faliszówka i Poraj. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Faliszówka i Poraj informujemy, że osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w ramach przedmiotowej inwestycji, a nie uwzględnione w projekcie wykonanym przez Gminę Chorkówka, mogą składać indywidualne projekty przyłączy kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 16, w terminie do 22 stycznia 2020 roku.
Projekty, złożone w/w terminie zostaną uwzględnione we wspólnym przetargu organizowanym przez Gminę Chorkówka na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.