Informacje dla Rodziców  

W związku z licznymi pytaniami w sprawie rekrutacji dzieci do żłobka „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, informujemy:

 • Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka wraz z kartą zgłoszenia (do pobrania), będą udostępnione od dnia 7 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy chorkowka.pl (zakładka GMINNY ŻŁOBEK „AKADEMIA MALUCHA” ) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy
 • Rekrutacja potrwa od dnia 7 stycznia do 24 stycznia br.
 • Dokumenty będzie można składać w Urzędzie Gminy Chorkówka, w sekretariacie, pok. nr 28, w godzinach pracy Urzędu
 • Żłobek dysponuje 33 miejscami
 • Na podstawie zgłoszeń złożonych do dnia 24 stycznia, zostanie utworzona lista 33 dzieci przy zastosowaniu warunków określonych w rozdziale 3 Statutu Gminnego Żłobka „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, przyjętego uchwałą nr XIII/104/2019 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 października 2019 r. Dzieci nie zakwalifikowane na listę podstawową zostaną umieszczone na liście rezerwowej
 • Żłobek rozpocznie działalność (opiekę nad dziećmi) 3 lutego br.
 • Opieka nad dziećmi będzie sprawowana od 6.30 do 16.30
 • Opłaty za pobyt dziecka w żłobku będą ponoszone w wysokościach określonych w Uchwale nr XII/101/2019 z dnia 17 września 2019 r.
 • Lista z wyprawką dziecka do żłobka będzie dostępna od dnia 27 stycznia br.
 • Informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor żłobka – Pani Barbara Surowaniec (tel. 13 43 869 37) w godzinach pracy Urzędu.
 • Adres placówki: Gminny Żłobek „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 50.