Odwodnienie Domu Ludowego w Zręcinie

Końcem roku wykonano prace poprawiające odwodnienie Domu Ludowego w Zręcinie. Roboty obejmowały m.in. rozbiórkę istniejącej studni betonowej, obrzeży i kostki brukowej, a następnie ułożenie rur zbierających wodę deszczową z rur spustowych. Zebrana w ten sposób woda odprowadzana będzie do zamontowanej studni chłonnej, skąd  rozprowadzana będzie sączkami do gruntu. Po wykonaniu odwodnienia ponownie ułożono płytkę odbojową z kostki brukowej.

Koszt prac wraz z materiałem wyniósł ponad 13 tys. zł.