Gminna wigilia

Czym są Święta Bożego Narodzenia? Czy mają dla nas wymiar duchowy, czy materialny? Co jest ważniejsze, to by mieć, czy być? Czy w gonitwie codziennego dnia, w świecie, kiedy mamy wszystko na wyciągnięcie ręki nie zatraciliśmy tego, co najważniejsze?
Takie trudne pytania zadali nam aktorzy Grupy Artystycznej 🎭„Maskarada” działającej przy GOK-u w Chorkówce, którzy kolejny raz uświetnili swoim występem gminną wigilię. Ich inscenizacje zawsze skłaniają do refleksji, nad tym co jest dla nas ważne. Tegoroczny spektakl przygotowany przez opiekuna grupy Alicję Zając był refleksyjny, wzruszający ale i pełen nadziei. Zgodnie z tradycją nie mogło zabraknąć także kolędników. Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” wesoło nam zakolędował i wprowadził w radosny nastrój świąteczny.
Gminna wigilia to czas, kiedy spotykają się członkowie stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów śpiewaczych, organizacji działających na terenie gminy, a także przedstawiciele władzy, kultury i oświaty. To czas, kiedy możemy wszystkim podziękować za rok pracy, za ich działalność.
To wieczór, który ma wymiar duchowy, artystyczny, a także kulinarny. Jest wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem, kolędowanie, a także degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia.

Wigilię prowadzili: Bogusław Pacek Dyrektor GOK-u w Chorkówce i Małgorzata Foremny. Modlitwę odmówił ks. Wacław Socha Proboszcz Parafii Zręcin.

„To już pora na wigilię”

To już pora na wigilię, to już czas,

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,

A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,

Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.

Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,

Żeby razem z nami przy tym stole siadł.

Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,

Żeby razem z nami kolędować mógł.

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,

Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,

Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,

Bo samotny nikt nie może zostać dziś…

 

Wanda Chotomska