INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W CHORKÓWCE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

NA  STANOWISKO DYREKTORA

GMINNEGO CENTRUM

KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W CHORKÓWCE

 

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przedłożonej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania „Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”, a także przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w wyniku głosowania wybrała Panią Małgorzatę Foremny na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

                                                                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                               Wioletta Klimek

                                                                                                               Sekretarz Gminy