Zawiadomienie

Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok będą wydawane 18 grudnia (tj. środa) w godz. od 9.00 do 19.00 w:

📎Bóbrka – Dom Ludowy (Klub Młodzieżowy)
📎Chorkówka – Dom Strażaka
📎Draganowa – Dom Ludowy
📎Faliszówka – Dom Ludowy
📎Kobylany – Dom Kultury
📎Kopytowa – Dom Ludowy (sutereny)
📎Leśniówka – Dom Strażaka
📎Machnówka – Dom Ludowy
📎Poraj – Dom Strażaka
📎Sulistrowa – Dom Strażaka
📎Szczepańcowa – Remiza OSP
📎Świerzowa Polska – Dom Ludowy
📎Zręcin – Dom Ludowy
📎Żeglce – Dom Ludowy