Informacja o zakończeniu terminu składania ofert na ogłoszony nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Akademia Malucha”

Informuję, że w dniu 2 grudnia 2019 roku o godz. 900 zakończył się termin składania dokumentów na ogłoszony nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 50.

Łącznie złożono 6 ofert, z  czego tylko 3 spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym osoby te zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu.

 

 Przewodniczący Komisji

                                                                                                                           Tomasz Tłuściak

                                                                                                                           Zastępca Wójta Gminy