Informacja o zakończeniu terminu składania ofert na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa  i Sportu w Chorkówce

Informuję, że w dniu 2 grudnia 2019 roku o godz. 900 zakończył się termin składania ofert  na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa  i Sportu w Chorkówce.

Łącznie złożono 3 oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z powyższym osoby te zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu.

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                           Wioletta Klimek

                                                                                                                           Sekretarz Gminy