Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie głównie na zapewnieniu przejezdności poprzez odśnieżanie jezdni, a także posypywanie mieszanką piasku i soli.  Odśnieżanie uzależnione będzie od intensywności opadów śniegu.  Natężenie akcji zimowej uwarunkowane będzie wielkością ruchu drogowego na poszczególnych drogach gminnych dojazdowych do dróg o wyższej kategorii (powiatowych).

Usuwanie śliskości i gołoledzi prowadzone będzie głównie w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, na odcinkach o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, w obrębie przystanków  autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi. Posypywanie jezdni na całej szerokości będzie tylko w przypadku wystąpienia gołoledzi. W sezonie zimowym 2019/2020 tak jak to było w latach poprzednich utrzymywaniem  dróg  gminnych na terenie gminy Chorkówka  zajmują się firmy, z którymi zostały zawarte umowy  na utrzymanie dróg.

Odpowiedzialnym za każdą  z miejscowości  jest  sołtys danego sołectwa.  Interwencję  w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania  należy zgłaszać do sołtysa miejscowości, której dotyczy interwencja na numer telefonu które zostały podane na stronie Urzędu Gminy Chorkówka  (www. chorkowka.pl). Sołtysi poszczególnych miejscowości decydują o kolejności użycia sprzętu.

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowadzi  inspektor  Stanisław Lula, tel. 134386952,  w godzinach  pracy Urzędu.

Numery telefonów sołtysów:

Miejscowość Nazwisko i imię Adres TELEFON
Bóbrka Czarnota Stanisław Bóbrka ul. Ks. Antoniego Dziurzyńskiego 6 13 42 227 98

693 859 788

Chorkówka Liwosz Stanisław Chorkówka 164 13 43 133 64

691 865 160

Draganowa Chodak Stanisław Draganowa 50 134317227

601571137

Faliszówka Szczepanik Ireneusz Faliszówka 67 134314248

664 657 939

Kobylany Samborowski Jan Kobylany 81A 887761747
Kopytowa Munia Tomasz Kopytowa 235 783 770 083
Leśniówka Gradowicz Małgorzata Leśniówka 93 887700026

134313536

Machnówka Malczewski Zdzisław Machnówka 43 13 43 18358 669584828
Poraj Baran Małgorzata Poraj 47 134314406 602213005
Sulistrowa Czaja Gabriel Sulistrowa 18 609 160 998
Szczepańcowa Żołna Marta Szczepańcowa, ul. Lipowa 3 724261254
Świerzowa Polska Kawalec Bogusława Świerzowa Polska, ul. Szkolna 23 A 502745866
Zręcin Prętnik Ryszard Zręcin, ul. Stawowa 8 13 42 214 91 508 375 703
Żeglce Skalska Iwona Żeglce 292 606853093