Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Urząd Gminy Chorkówka przystąpił do ogólnopolskiego Programu profilaktyki czerniaka, opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma, działające przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.  Głównym celem działania jest zwiększenie świadomości społecznej oraz wiedzy na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu gminy Chorkówka zostaną zorganizowane, dla uczniów klas 7 i 8  lekcje na temat czerniaka i jego skutecznej profilaktyki.

Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie będą mogli stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych i jednocześnie skutecznych działań profilaktycznych.