„Wieczór z Pieśnią Patriotyczną”

17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbył się  „Wieczór z Pieśnią Patriotyczną” zorganizowany przez GOK w Chorkówce, Bibliotekę Gminną, KGW w Chorkówce oraz Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”.Prowadzący uroczystość Bogusław Pacek dyrektor GOK-u powitał wszystkich gości zgromadzonych na sali. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce pod kier. prezesa Anny Szydło, soliści i zespoły wokalne, działające przy GOK-u pod kier. Magdaleny Makiel oraz Grupa Artystyczna „Maskarada” i soliści pod kier. Alicji Zając. Na zakończenie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” prowadzony przez Teresę Samborowską. Wójt gminy Grzegorz Węgrzynowski i Przew. Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła dziękując wszystkim występującym, przypomnieli zgromadzonym, że  należy kultywować historyczne tradycje narodowe.  Pieśni patriotyczne przypominały dawne czasy, przywoływały bohaterskie czyny naszych dziadków i pradziadków, budziły wspomnienia.

Te pieśni łączą pokolenia, tworzą poczucie więzi i jedności, poczucie przynależności do ojczyzny, za którą kiedyś tak wielu oddało swe życie. Po części artystycznej przedstawiciele sołectwa Chorkówka i zaproszeni goście złożyli kwiaty i zapalili znicz pod dębem pamięci.

Tekst i foto: GOK Chorkówka

FOTO