Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada br. w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeglcach odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. prałat Jan Luchowski proboszcz parafii, udział wzięły poczty sztandarowe OSP i gminnych szkół, uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, a także przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, służb mundurowych, oświaty oraz organizacji działających na terenie gminy Chorkówka. Po mszy złożone zostały kwiaty, a także biało-czerwone znicze pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę. W drugiej części gminnych obchodów wystąpili uczniowie szkół w Chorkówce oraz Żeglcach, laureaci „Gminnego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej” w GOK-u, a także Chór „Legato” działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa. Bardzo ważnym elementem uroczystości było wspólne wykonanie hymnu narodowego. Na zakończenie spotkania głos zabrał Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski.
Uroczystość prowadził Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.
Ostatnim punktem spotkania była grochówka, przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żeglcach.

Zdjęcia: Gmina Chorkówka oraz GOK Chorkówka