Akcja ,,Światełko Pamięci dla Łyczakowa”

W sobotę 26 października  do oddziału TVP3 Rzeszów dostarczone zostały przez Gminę Chorkówka znicze w ramach corocznej akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. W tym roku darczyńcy okazali wyjątkową hojność i wrażliwość patriotyczną.

Dzięki ich sporemu zaangażowaniu zebrano 830 sztuk, za które serdecznie podziękowała koordynująca akcję redaktor Beata Wolańska. Zebrane białe i czerwone znicze 1 listopada rozświetlać będą polskie nekropolie we Lwowie (Cmentarz Orląt Lwowskich, Łyczakowski, Janowski) a także polskie groby m.in. w Strzelczyskach, Mościskach, Pnikucie, Niżankowicach i innych miejscowościach.

W tegoroczną akcję zbierania zniczy zaangażowały się następujące szkoły : ZSi P Bóbrka, SP Chorkówka, SP Draganowa, SP Faliszówka, SP Kobylany, SP Kopytowa, SP Leśniówka, SP Szczepańcowa i SP Zręcin oraz prywatni darczyńcy.

„Światełko Pamięci dla Łyczakowa” – wspólny pomysł Polskiego Radia Lwów i Konsulatu RP we Lwowie jest wyrazem solidarności z Polakami mieszkającymi za wschodnią granicą. Dla wszystkich ofiarodawców wręczono pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Kruszelnicka-Kut

SP Chorkówka