Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Machnówce

herb16 lipca br. Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Machnówce, przyznanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 10 tys. zł. Koszt całego zadania wyniósł  22 500,00  zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont zaplecza kuchennego oraz doposażono kuchnię w nowoczesny sprzęt, a także meble. Zakupiono: kuchnię gazową wraz z elektrycznym piekarnikiem, zmywarko-wyparzarkę do naczyń, ponadto zamontowano nowe drzwi do kuchni, położono płytki, odmalowano dwa pomieszczenia, a na parkiet położono matę ochronną.
Jednym z najważniejszych elementów programu z którego gmina otrzymała dofinansowanie, było zaangażowanie miejscowej społeczności w prace remontowe.