Inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęliśmy inwentaryzację instalacji kolektorów słonecznych, zestawów fotowoltaicznych oraz kotłów, zamontowanych w Państwa domach w ramach projektów:

  • Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
  • Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka.

Obowiązek inwentaryzacji zamontowanych w Państwa gospodarstwach domowych instalacji, nakłada na nas ustawa o rachunkowości, a także zapisy programów i umów dotacji.

Inwentaryzację prowadzą pracownicy Urzędu Gminy Chorkówka, którzy zgłaszając się do Państwa winni okazać legitymacje służbowe. Pracownicy prowadzą inwentaryzację od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w ciągu całego dnia.

Prosimy o wyrozumiałość i udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane zostały instalacje OZE.