Ponad 151 tys. zł dofinansowania dla gminy Chorkówka

Gmina pozyskała dofinansowanie na zagospodarowanie skwerku z pomnikiem Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce. Plac będzie wyposażony w elementy małej architektury oraz w tablice pełniące role informacyjne, ekspozycyjne i edukacyjne z zamieszczonym kodami QR, pozwalającymi na poszerzenie wiadomości o danym wydarzeniu/informacji czy historii. Jednym z atrakcyjniejszych elementów projektu będzie łąka kwietna wraz domkami dla owadów oraz tablica informacyjna zapisana alfabetem Braille’a.

Całkowity koszt zadania wyniesie 237.636,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW 151.207,00 zł.

logoŚrodki przyznano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.