Dzień Edukacji Narodowej w gminie

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, dzień później Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski podczas uroczystego spotkania wręczył  dyrektorom oraz nauczycielom „Nagrody Wójta”. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są zgodnie z kryteriami ustalonymi przez organ prowadzący. Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej ślubowanie złożyli ks. Piotr Fil i Bartosz Smolak nauczyciele szkoły Podstawowej im. św. Jana  z Dukli w Draganowej, którzy w bieżącym roku w okresie wakacji zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.