Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy

logo_FS 2018_kolor_orientacja_pionowaW maju 2019 r. Gmina Chorkówka złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 24 lipca br. została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 22 tys. zł, przy wkładzie własnym blisko 4 tys. zł. Środki te przeznaczono na zakup: 72 par rękawic strażackich, 14 par butów skórzanych specjalnych. Obuwie, które stanowi podstawowy element ochrony dolnych kończyn strażaka podczas akcji jest wykonane z solidnego i odpornego na zniszczenia materiału, z wysoką odpornością termiczną. Taki sprzęt niezbędny jest podczas niesienia pomocy poszkodowanym. Dodatkowo zakupione będą: 3 kominiarki ułatwiające pracę w strefie zagrożenia oraz 10 odcinków węży tłocznych W 52 i 8 odcinków węży tłocznych W 75. Zakup nowego sprzętu dla OSP zapewni sprawny udział w akcjach ratowniczych, między innymi w niesieniu pomocy poszkodowanym w katastrofach drogowych i innych zdarzeniach losowych. Poprzez zakup wyposażenia osobistego strażaków i armatury wodnej zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chorkówka.