XIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

XIII nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  – Podjęcie uchwały Nr XIII/104/2019 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej – PROJEKT
  – Podjęcie uchwały Nr XIII/105/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka” – PROJEKT
  – Podjęcie uchwały Nr XIII/106/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 – PROJEKT
  – Podjęcie uchwały Nr XIII/107/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
  – Podjęcie uchwały Nr XIII/108/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka – PROJEKT
 4. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 5. Zakończenie obrad.